ศึกษาบทเรียน
Share website

การใส่เอฟเฟ็กต์จะช่วยเพิ่มลูกเล่นในการแสดงวัตถุต่างๆ ที่นำเสนออกมาให้เคลื่อนไหว หรือมีเสียงประกอบ ทำให้ดูตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการแสดงข้อความตามลำดับหัวข้อได้ ซึ่งการใช้เอฟเฟ็กต์ในงานพรีเซนเตชัน มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

 • การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนหน้าสไลด์
 • การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับแต่ละวัตถุในสไลด์

 

การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนหน้าสไลด์

kapook_5154

เป็นการใส่เอฟเฟ็กต์สร้างการเคลื่อนไหวให้กับซื้อสไลด์ที่กำลังจบลง เปลี่ยนไปเป็นสไลด์หน้าใหม่ ซึ่งเรียกว่า ทรานซิซั่น (Transition)

91a

ตัวอย่าง เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวระหว่างที่เปลี่ยนหน้าสไลด์

สามารถใส่เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนสไลด์ โดยมี 2 ขั้นตอนคือ

 • เลือกสไลด์และกำหนดเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหว
 • กำหนดความเร็ว และวิธีการสั่งงานให้เกิดการเคลื่อนไหว

เลือกสไลด์และกำหนดเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหว

 1. เลือกมุมมอง Slide Sorter View (ตัวเรียงลำดับสไลด์)
  91b
 2. เลือกสไลด์ที่จะใส่เอฟเฟ็กต์
  91c
 3. คลิกแท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน) เพื่อกำหนดเอฟเฟ็กต์ให้สไลด์ > เลือกเอฟเฟ็กต์ให้กับสไลด์

91d

กำหนดความเร็ว และวิธีการสั่งงานให้เกิดการเคลื่อนไหว

 1. คลิกเสียงประกอบการเปลี่ยนหน้าสไลด์
  91e
 2. เลือกความเร็วในการเปลี่ยนหน้าสไลด์
  91f
 3. กำหนดการสั่งงานให้สไลด์
  91g
 4. คลิก Preview (แสดงตัวอย่าง) เพื่อดูผลลัพธ์การเคลื่อนไหวในสไลด์หน้านี้
  91h

หากต้องการยกเลิกเอฟเฟ็กต์ในสไลด์ ให้คลิกเลือก None (ไม่มี) ในแท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน)

 

ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุในสไลด์

792780rr4vy6w2a6

เป็นการใส่เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวให้กับวัตถุแต่ละชิ้นที่อยู่ในสไลด์ โดยจะกำหนดว่าให้วัตถุชิ้นใดแสดงออกมาก่อน และแสดงการเคลื่อนไหวออกมาอย่างไร ซึ่งสามารถเลือกใช้เอฟเฟ็กต์สำเร็จรูปที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ ได้อย่างรวดเร็ว

ใส่เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวสำเร็จรูป

เป็นการใส่เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวโดยใช้รูปแบบที่โปรแกรมกำหนดไว้แล้ว ซึ่งมีให้เลือกใช้ได้ง่าย และรวดเร็ว

91i

ตัวอย่างการเลือกใช้เอฟเฟ็กต์สำเร็จรูป

            ตัวอย่างต่อไปนี้ จะกำหนดให้ข้อความมีการเคลื่อนไหว โดยคลิกเลือกข้อความและเลือกการเคลื่อนไหวที่ต้องกร มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกเลือกข้อความ หรือภาพในส่วนที่ต้องการใส่เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหว
  91j
 2. คลิกแท็บ ANIMATION (ภาพเคลื่อนไหว) > เลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวในส่วนของ ANIMATION (ภาพเคลื่อนไหว)
  91k
 3. แสดงตัวอย่างการเคลื่อนไหวของวัตถุ

91l

 

ตัวเลือกการกำหนดการเคลื่อนไหวให้วัตถุ

ใน PowerPoint มีการแบ่งหมวดของลักษณะการเคลื่อนไหวออกเป็น 4 หมวด เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกกำหนดให้กับวัตถุ มีดังนี้

91m

กำหนดรายละเอียดการแสดงเอฟเฟ็กต์

646386ym8xzq2c51

สามารถปรับแต่งเอฟเฟ็กต์ให้ดูเหมาะสมกับวัตถุที่เลือกเสดง เช่น กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ กำหนดช่วงเวลาการแสดงเอฟเฟ็กต์ เป็นต้น โดยคลิกวัตถุที่กำหนดเอฟเฟ็กต์ไว้ สามารถกำหนดค่าที่แถบเครื่องมือของโปรแกรมได้ทันที ดังนี้

91n

Effect Options (ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์)

กำหนดทิศทางที่จะให้วัตถุปรากฏออกมา โดยเลือกลูกศรทิศทางที่ต้องการได้ทันที ซึ่งตัวเลือกในส่วน Effect Options นี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิดของเอฟเฟ็กต์ที่เราเลือกใช้งาน

91o

Start (เริ่ม)

เลือกวิธีการสั่งให้สไลด์เริ่มต้นแสดงเอฟเฟ็กต์ โดยมีตัวเลือกดังนี้

91p

 • On Click (เมื่อคลิก)             สั่งให้แสดงวัตถุหลังจากการคลิก
 • With Previous (กับก่อนหน้านี้) สั่งให้แสดงวัตถุพร้อมกับวัตถุก่อนหน้านี้
 • After Previous (หลังก่อนหน้านี้) สั่งให้แสดงวัตถุต่อจากวัตถุชิ้นก่อนหน้านี้ตามค่าเวลาที่กำหนด

Duration (ระยะเวลา)

กำหนดช่วงเวลาในการแสดงเอฟเฟ็กต์ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้ที่ช่อง91r

91s

Delay (หน่วงเวลา)

กำหนดเวลาหน่วงหลังสั่งให้แสดงเอฟเฟ็กต์ ก่อนเริ่มต้นแสดงเอฟเฟ็กต์จริง โดยระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้ที่ช่อง 91r

91t

กำหนดลำดับการแสดงเอฟเฟ็กต์ของวัตถุ

เมื่อดูผลลัพธ์การเคลื่อนไหวของวัตถุทั้งหมดในสไลด์ และอยากให้การเคลื่อนไหวของวัตถุบางชิ้นขึ้นก่อนหรือหลัง สามารถทำได้โดยการจัดลำดับตัวเลขที่อยู่หน้ารายการ การเคลื่อนไหวของวัตถุใหม่ มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
  91u
 2. เปลี่ยนลำดับการแสดงเอฟเฟ็กต์ที่ Recorder Animation (จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่) > คลิก
 • Move Earlier (ย้ายไปก่อนหน้านี้) เพื่อย้ายขึ้น1ลำดับ (ตัวเลขจะลด 1 ลำดับ)
 • Move Later (ย้ายไปหลังจากนี้) เพื่อย้ายลง 1 ลำดับ (ตัวเลขจะลดลง1ลำดับ)

91v

ใส่เสียงประกอบให้เอฟเฟ็กต์

kapook_42986

สามารถกำหนดเสียงที่ใช้ระหว่างการแสดงเอฟเฟ็กต์ และปรับแต่งการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการแสดงงานพรีเซนเตชันเพิ่มเติมได้ โดยเลือก Effect Options (ตัวเลือกลักษณะพิเศษ) จากหน้าต่างย่อย Animation Pane มีวิธีการ ดังนี้

 1. คลิกวัตถุที่กำหนดเอฟเฟ็กต์ไว้
  91w
 2. คลิกปุ่ม a123(บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมา
  91x
 3. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการปรับแต่ง > เลือกคำสั่ง Effect Options (ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์)

91y

91z

kapook_41462

plant-underline-clip-art

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time