ศึกษาบทเรียน
Share website

จุดประสงค์การเรียนรู้

646386ym8xzq2c51

 1. นักเรียนสามารถอธิบาย การใช้งานเบื้องต้นของ ของ Program PowerPoint 2013 ได้อย่างถูกต้อง
 2. นักเรียนเข้าใจหลักการใช้งานเบื้องต้น ของ Program PowerPoint 2013
 3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานได้

บทเรียนที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Program PowerPoint 2013

 1. นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint ได้ถูกต้อง
 2. นักเรียนเข้าใจและอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้
 3. นักเรียนบอกหลักการเข้าออก และจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

บทเรียนที่ 2 แถบเครื่องมือ Ribbon ใน PowerPoint 2013 

 1. นักเรียนสามารถเลือกใช้คำสั่งจากเมนูและแถบเครื่องมือได้
 2. นักเรียนสามารถเลือกมุมมองในการแก้ไขสไลด์ได้

บทเรียนที่ 3 การจัดรูปแบบข้อความ (Text) และการปรับแต่งสไลด์

 1. นักเรียนตกแต่งข้อความให้เหมาะสมกับการใช้ข้อความได้
 2. นักเรียนสามารถใช้และปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ต่างๆ หน้าหัวข้อได้
 3. นักเรียนสามารถออกแบบตัวอักษรแบบข้อความศิลป์ในลักษณะต่างๆ ได้
 4. นักเรียนสามารถฉากด้านหลังของสไลด์

บทเรียนที่ 4 การใส่รูปภาพและการทำงานกับวัตถุ

 1. นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพ นำภาพมาตกแต่งบนสไลด์ได้
 2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพเพื่อตกแต่งสไลด์ได้
 3. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการปฏิบัติงานได้

บทเรียนที่ 5 การแทรกไฟล์เสียงและวิดีโอลงบนสไลด์

 1. นักเรียนสามารถเลือกลักษณะและนำเสียงมาประกอบสไลด์ได้อย่างเหมาะสม
 2. นักเรียนสามารถเลือกลักษณะและนำวิดีโอมาประกอบสไลด์ได้อย่างเหมาะสม

บทเรียนที่ 6 การแทรกตารางลงบนสไลด์ (Table)

 1. นักเรียนสามารถสร้างตารางรูปแบบต่างๆ ลงบนสไลด์ได้

บทเรียนที่ 7 การสร้างและตกแต่งแผนภูมิ (Chart)

 1. นักเรียนสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อนำเสนอข้อมูลแบบง่ายได้
 2. นักเรียนสามารถบอกส่วนต่างๆ ของแผนภูมิได้

บทเรียนที่ 8 การสร้างผังองค์กร (SmartArt) ลงบนสไลด์

 1. นักเรียนสามารถสร้างผังองค์กร (SmartArt) ลงบนสไลด์ได้
 2. นักเรียนจัดรูปแบบผังองค์กรให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ได้

บทเรียนที่ 9 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับงานพรีเซนเตชัน

 1. นักเรียนสามารถใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์ได้
 2. นักเรียนสามารถใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นในสไลด์ได้
 3. นักเรียนสามารถกำหนดการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองได้

บทเรียนที่ 10 นำเสนองานพรีเซนเตชัน

 1. นักเรียนเข้าใจการนำเสนองานพรีเซนเตชันได้
 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานพรีเซนเตชันได้อย่างถูกต้อง

keynote_powerpoint-400x354

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time