ศึกษาบทเรียน
Share website

การแทรกเสียงจากไฟล์

1033931jzqjy41239

การเล่นเสียงดนตรี หรือเพลงจากไฟล์ที่เตรียมไว้ จะช่วยให้งานนำเสนอของดูตื่นเต้น เร้าใจ และชวนติดตามมากขึ้น โดยการแทรกเสียงลงบนสไลด์ทำได้จากการคลิกปุ่ม       a71    (เสียง)ในแท็บ INSERT (แทรก) มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือกa66

51a

 1. จะปรากฏ หน้าค้นหาและเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก)

51b

3. ไฟล์เสียงที่จะถูกเพิ่มลงบนสไลด์

 

การแทรกเสียงออนไลน์

kapook_39958

Online Audio ให้สามารถเลือกค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำเร็จรูปออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบสไลด์ได้ฟรี โดยมีวิธีการดังนี้

คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือกa67

51c

2. จะปรากฏ กล่องโต้ตอบขึ้นมา

51d

การบันทึกเสียงด้วยตัวเอง

kapook_3916

สำหรับคนที่อยากใช้เสียงเพลงที่เล่นเองสดๆ หรืออาจจะเป็นเสียงพูดเกริ่นนำเชิญชวนผู้ฟังก็สามารถบันทึกเสียงเองได้ โดยติดตั้งไมโครโฟน มีวิธีการดังนี้

1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก   a67

51e

 1. พิมพ์ชื่อไฟล์ สำหรับการบันทึกเสียง

51f

 1.  คลิกปุ่ม 51gเพื่อเริ่มต้นการบันทึกเสียง

51h

 

4. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม51i

51j

5. ดูตัวอย่างการบันทึกเสียง คลิกปุ่ม51k

51l

6. เมื่อเสร็จแล้วคลิก OK ไฟล์เสียงจะถูกแทรกลงในสไลด์

51m

 

การทำงานกับเสียง

575218dsjyl10zdv

การดูตัวอย่างไฟล์เสียง

 1. คลิกเลือกไฟล์เสียง
 2. คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว

51n

การย้ายไฟล์เสียง

คลิกและลากเพื่อย้ายไฟล์เสียงไปยังตำแหน่งใหม่บนสไลด์ตามที่ต้องการ

51o

การลบไฟล์เสียง

เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์

 

การปรับแต่งการเล่นเสียง

432022s1vheyatjs

หลังเพิ่มไฟล์เสียงลงบนสไลด์แล้ว สามารถปรับแต่งการทำงานเพิ่มเติมได้ เช่น ให้ซ่อนรูปลำโพงในช่วงที่นำเสนอ ให้เล่นไฟล์เสียงทันทีเมื่อแสดงสไลด์ กำหนดให้เล่นสียงวนซ้ำ เป็นต้น โดยคลิกที่รูปลำโพงในสไลด์ จะปรากฏแถบเครื่องมือ Audio Tools สำหรับปรับแต่งการเล่นไฟล์เสียง

การตัดเสียง

 1. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ > คลิก Playback (การเล่น) บนแท็บ Ribbon

51p

2. คลิกที่คำสั่ง  Trim Audio (ตัดแต่งเสียง)

51q

3. ปรากฏกล่องโต้ตอบ สามารถใช้ green handle เพื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและ red handle เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุด

51r

4. ดูตัวอย่างไฟล์เสียงคลิกปุ่ม 51k

51s

5. ปรับแต่งอีกครั้งถ้าจำเป็นแล้ว คลิกOK

 

การใช้  Fade Duration

Fade Duration คือ การกำหนดระดับเสียง ก่อนการเล่นเสียง และ/หรือก่อนจบการเล่นเสียง

 • Fade in ระดับเสียงตอนเริ่มเล่น)
 • Fade out ระดับเสียงตอนจบ

51t

               ตัวเลือกในการเล่นเสียง

51u

 • Volume (ระดับเสียง): ปรับเปลี่ยนระดับเสียง
 • Start (เริ่มต้น): ควบคุมการ เริ่มต้น เล่นไฟล์เสียง โดย เล่นเมื่อคลิกเมาส์ หรือเล่นอัตโนมัติ
 • Play Across Slides (เล่นในสไลด์ทั้งหมด): เล่นเสียง ในภาพนิ่งทั้งหมดของสไลด์
 • Loop until Stopped (วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด): เล่นเสียง วนซ้ำจนกว่าจะสั่งหยุด
 • Hide During Show (ซ่อนระหว่างการนำเสนอ): ซ่อนไอคอนเสียง ขณะที่กำลังนำเสนอสไลด์
 • Rewind after Playing (กรอ กลับหลังจากเล่นแล้ว): กรอ กลับเล่นเสียงเริ่มต้นใหม่ เมื่อเล่นเสียงเสร็จแล้ว

การเปลี่ยน ไอคอน เสียง

ค่าเริ่มต้นไฟล์เสียงจะปรากฏเป็นไอคอนลำโพง 51v   ในภาพนิ่ง หากต้องการเปลี่ยนไอคอนให้สวยงาม มีวิธีการดังนี้

 1. คลิก ไอคอนเสียง   51v    จะปรากฏแท็บ Format ขึ้นมา
 2. คลิก        a74

51w

3. จะปรากฏกล่องโต้ตอบ เพื่อให้เลือกไฟล์ จากคอมพิวเตอร์ หรือ ค้นหารูปภาพออนไลน์

51x

4. เลือก รูปภาพที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก)

51y

5. ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ที่เลือก

51z

 

การแทรกวีดีโอจากไฟล์

575215gmktxktuks

การนำไฟล์วีดีโอมาใช้ประกอบสไลด์ จะช่วยให้ผู้ชม เช้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการนำเสนอ โดยการแทรกวีดีโอลงบนสไลด์ทำได้จากการคลิกปุ่ม  a70   มีวิธีการดังนี้

1. คลิกแท็บINSERT > คลิก a70  จากนั้นคลิกเลือก > a69

52a

2. จะปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้นมา จากนั้นเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก)

52b

3. วีดีโอที่ต้องการจะเพิ่มลงบนสไลด์

52c

การแทรกวีดีโอออนไลน์

735833rhg7sp07qv

Online Video สามารถเลือกค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ สำเร็จรูปออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบสไลด์ได้ฟรี เช่นดาวน์โหลดวีดีโอจากเว็บไซต์ YouTube เป็นต้น เพื่อสะดวกในการเพิ่มวีดีโอ โดยมีวิธีการดังนี้

1. คลิกแท็บINSERT > คลิก a70   จากนั้นคลิกเลือกa68

52d

 1.  จะปรากฏ กล่องโต้ตอบหน้าแทรกวิดีโอ > คลิกเลือกดังนี้ (ในตัวอย่างเลือก YouTube)

52e

 1.  ในตัวอย่างเลือก YouTube ให้คลิกวิดีโอที่ปรากฏ > คลิก INSERT (แทรก)
  52f
 2. วิดีโอจะปรากฏบนสไลด์

 

การทำงานกับวีดีโอ

line-84

การดูตัวอย่างวิดีโอ

 1. คลิกเลือกไฟล์เสียง
 2. คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว
  52g
 3. คลิกข้ามที่ Timeline บนส่วนใดก็ได้ที่ต้องการดู

52h

การปรับขนาดวิดีโอ

คลิกที่มุมและลากปรับขนาดตามที่ต้องการ

52i

การย้ายวิดีโอ

คลิกที่วิดีโอและลากวิดีโอไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการบนภาพนิ่ง

52j

การลบไฟล์วิดีโอ

เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์

 

การแก้ไขและการจัดรูปแบบวิดีโอ

kapook_34524

สามารถกำหนดรูปแบบในการเล่นวิดีโอ และการแสดงเสียงและภาพให้เหมาะกับงานที่ต้องการ โดยเมื่อคลิกที่คลิปวิดีโอ จะปรากฏแถบเครื่องมือ Video Tools (เครื่องมือวิดีโอ) มีคำสั่งต่างๆมากมาย

การตัดแต่งวิดีโอ

 1. เลือกวิดีโอที่ต้องการ > คลิก Playback (การเล่น) บนแท็บ Ribbon
  52k
 2. คลิก Trim Video (ตัดแต่งวิดีโอ)
  52l
 3. ปรากฏกล่องโต้ตอบ สามารถใช้  green handle เพื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและ red handle เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุด
  52m
 4. ดูตัวอย่างวิดีโอคลิกปุ่ม51k52n
 5. ปรับแต่งอีกครั้งถ้าจำเป็นแล้ว คลิกOK

 

การใช้  Fade Duration

Fade Duration คือ การกำหนดให้วิดีโอจางก่อนการเล่นวิดีโอและ/หรือก่อนจบการเล่นวิดีโอ

 • Fade in การกำหนดให้วิดีโอจางก่อนการเล่นวิดีโอ
 • Fade out การกำหนดให้วิดีโอจางก่อนจบการเล่นวิดีโอ

52q

การเพิ่ม Bookmark (เพิ่มที่คั่น)

Bookmark คือ การกำหนดจุดแสดงวิดีโอตามช่วงเวลาของคลิปวิดีโอที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกส่วนที่ต้องการบน Timeline
  52t
 2. คลิก a77  Add Bookmark
  52u
 3. Bookmark จะปรากฏลงบน Timeline

52v

ตัวเลือกในการปรับเล่นวิดีโอ

52w

 • Volume
การกำหนดระดับเสียงของคลิปวิดีโอ และการปิดเสียงคลิปวิดีโอ
 • Start
การกำหนดให้วิดีโอเล่นอัตโนมัติหรือเล่นเมื่อคลิกเมาส์
 • Play Full Screen
เล่นคลิปวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ
 • Hide While Not Playing
ซ่อนคลิปวิดีโอขณะที่ยังไม่ได้เล่น
 • Loop until Stopped
เล่นคลิปวิดีโอซ้ำจนกว่าจะสั่งหยุด
 • Rewind after Playing
ย้อนกลับเมื่อเล่นคลิปวิดีโอจบ 

 

การจัดรูปแบบลักษณะของวิดีโอ

kapook_42729

เมื่อแทรกไฟล์วิดีโอแล้วทำการปรับแต่งวิดีโอด้วย Adjust และ Video Styles เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับไฟล์วิดีโอ โดยการปรับแต่งวิดีโอด้วย Adjust สามารถปรับค่าต่างๆ ดังนี้

สร้างกรอบภาพโปสเตอร์

 1. คลิกเลือกช่วงเวลาของภาพวิดีโอที่ต้องการ
 2. คลิกแท็บ Format (รูปแบบ) > คลิก52y เลือก Current Frame
  52x
 3. จะแสดงกรอบโปสเตอร์ในสไลด์ปัจจุบัน
  52z

การเปลี่ยนรูปแบบให้กับวิดีโอ

 1. เลือกวีดีโอที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
 2. เลือก รูปแบบวิดีโอ จากกลุ่ม Video Styles (สไตล์วิดีโอ)
  53a
 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
  53b
 4. รูปแบบใหม่ที่ต้องการ จะปรากฏลงบนสไลด์

53c

graphics-flower-line-176100

plant-underline-clip-art

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time