ศึกษาบทเรียน
Share website

การแทรกภาพจากไฟล์

123919nqbdnpq35j

เป็นการนำไฟล์ภาพถ่าย หรือไฟล์ที่เราเก็บไว้ในเครื่องมาใช้ตกแต่งสไลด์ ทำได้โดยใช้ปุ่มคำสั่ง  Picture (รูปภาพ) ในแท็บ a30INSERT(แทรก)  มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแท็บ INSERT เลือกปุ่ม Picture

41a

 1.  จะปรากฏ หน้าค้นหาและเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ > คลิกแทรก

41b

3. รูปภาพที่เลือกจะปรากฏบนสไลด์

41c

นอกจากนี้ยังสามารถคลิก แทรกรูปภาพ ที่เค้าโครงสไลด์ได้อีกด้วย

41d

การแทรกภาพออนไลน์

432022s1vheyatjs

นอกจากภาพบนเครื่องแล้ว ยังสามารถเลือกภาพหรือคลิปอาร์ตจากอินเตอร์เน็ตก็ได้ โดยเลือกค้นหาจากเว็บ Office.com , Bing หรือบน One Drive และโหลดมาแทรกลงไปบนสไลด์ได้ทันที

การแทรกภาพออนไลน์ ทำได้โดยใช้ปุ่มคำสั่ง  a51   Online Picture (รูปภาพออนไลน์) ในแท็บINSERT(แทรก)  มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกแท็บ INSERT เลือกปุ่ม Online Picture

41e

 1. จะปราก กล่องโต้ตอบค้นหาขึ้นมา
 2. เลือก Bing หรือ One Drive ค้นหารูปภาพ ในตัวอย่างจะใช้ Bing ค้นหารูปภาพ

41f

4. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา > ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นมา

5. เลือกภาพที่ต้องการจากนั้นคลิก Insert (แทรก)

41g6. ภาพจะปรากฏ บนสไลด์

41h

นอกจากนี้ยังสามารถคลิก แทรกรูปภาพ ที่เค้าโครงสไลด์ได้อีกด้วย

41i

การปรับแต่งรูปภาพ

735833rhg7sp07qv

ภาพที่นำมาตกแต่งสไลด์นั้น อาจจะต้องมีการปรับแต่งสี ความคมชัด และเพิ่มเติมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสไลด์ โดยเมื่อคลิกเลือกภาพที่ต้องการปรับแต่งก็จะปรากฏแถบเครื่องมือ Picture Tools สำหรับปรับแต่งภาพเพิ่มเติมอยู่ในแถบ Ribbon

41j

ปรับความคมชัด และความสว่างของภาพ

การปรับความคมชัด ความสว่างของภาพ เพื่อให้ดูสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ บนสไลด์ทำได้โดยคลิกa53  (การแก้ไข) และเลือกภาพในส่วน Sharpen/Soften (การทำให้คนชัดขึ้น/นุ่มลง)เพื่อปรับความคมชัดและความนุ่มของภาพหรือส่วน Brightness/Contrast (ความสว่าง/ความคมชัด) เพื่อปรับความสว่างของภาพตามต้องการ

41k

ปรับแต่งโทนสีของภาพ

เครื่องมือ a55 Color (สี) บนแถบเครื่องมือ Picture Tools จะใช้สำหรับปรับโทนสี โดยรวมของภาพ ซึ่งมีตัวเลือกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

41l

Color Saturation (ความเข้มของสี): เปลี่ยนความเข้มของสีภาพ จากสีจางไปสีเข้ม
Color Tone (โทนสี): เปลี่ยนสีภาพเป็นโทนสีต่างๆ
Recolor (เปลี่ยนสี): เปลี่ยนสีภาพเป็นสีต่างๆ
More Variations (ชุดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม): กำหนดสีที่ต้องการเปลี่ยนเพิ่มเติมจากสีที่โปรแกรมมีให้

 

ปรับแต่งภาพแนวศิลป์

นอกจากการปรับแต่งรูปภาพแบบที่ผ่านมาแล้ว เรายังสามารถเปลี่ยนภาพธรรมดาให้เป็นกลายเป็นงานศิลป์ที่สวยงามได้ ทำได้โดย คลิกเครื่องมือ a54 Artistic Effects (เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์)

41m

ปรับพื้นหลังของภาพให้โปร่งใส

 

สามารถทำให้สีพื้นหลังของภาพที่เป็นสีพื้นสีเดียวให้โปร่งใสได้ เพื่อให้มองเห็นพื้นหลังของสไลด์ โดยใช้เครื่องมือa65 (เอาพื้นหลังออก) มีวิธีการดังนี้

1. เลือกภาพที่ต้องการปรับพื้นหลังให้โปร่งใส

2.คลิก     a65            (เอาพื้นหลังออก)

41n

3. คลิกจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นครอบตัดแล้วลากเส้นนั้นให้ครอบส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้ และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ต้องการเอาออก

41q

 1.  ถ้าจำเป็นต้องทำเพิ่มเติม ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ การเอาพื้นหลังออก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
 • ถ้าส่วนต่างๆ ของรูปภาพที่ต้องการคงไว้ถูกเอาออกไป >ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเก็บ และใช้ดินสอวาดรูป41r เพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่บนรูปภาพที่ต้องการคงไว้
 • เมื่อต้องการเอาส่วนต่างๆ ของรูปภาพออกเพิ่มเติม > ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก และใช้ดินสอวาดรูป 41rเพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่เหล่านั้น

41s

 1.  หลังจากเพิ่มเติมเสร็จแล้ว จะปรับภาพ

41t

 1.  เมื่อพอใจกับภาพแล้ว คลิก Keep Changes.

41u

 1.  ปรากฏภาพภาพที่เสร็จสมบูรณ์

41v

 

การตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ

หากภาพที่นำมาตกแต่งในสไลด์มีบางส่วนที่ไม่ต้องการ ก็ให้ใช้เครื่องมือ a60 Crop (ครอบตัด) ตัดภาพส่วนนั้นออกไปเหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ มีวิธีการดังนี้

 1. เลือกภาพ ที่ต้องการตัดเฉาะส่วนที่ต้องการ
 2. คลิก a60> เลือกรูปร่างที่ต้องการครอบตัด

41x  3. จะปรากฏภาพที่เสร็จสมบูรณ์

41y

เปลี่ยนสไตล์ให้กับรูปภาพ

ใน PowerPoint มีสไตล์ของภาพเป็นลักษณะต่างๆ มกมายให้เรานำมาใช้ปรับแต่งภาพได้

41z

การบีบอัดขนาดไฟล์ภาพให้เล็กลง

เราสามารถบีบอัดไฟล์ภาพให้เหมาะสมกับงานนำเสนอ เพื่อไม่ให้ภาพมีความละเอียดเกินความจำเป็น เพราะจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ และส่งผลให้ทำงานได้ช้า ซึ่งสามารถบีบอัดไฟล์ให้เหมาะสมกับงานนำเสนอได้ดังนี้

 1. เลือกภาพทีjต้องการบีบอัด
 2. คลิก a61  (บีบอัดรูปภาพ)

42a

3. กำหนดตัวเลือกการบีบอัด

4. เลือกคุณภาพของภาพหลังบีบอัด

5. คลิก OK เพื่อบีบอัด

42b

การเปลี่ยนสีและรูปแบบเส้นกรอบภาพ

หากต้องการตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ให้กับเส้นกรอบของภาพที่เลือกไว้ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง a58   (เส้นขอบรูป) ได้ ดังนี้

42c

จะปรากฏภาพที่เสร็จสมบูรณ์

42d

การวาดรูปร่าง (Shapes)

ในการใช้เครื่องมือวาดภาพประกอบสไลด์ ให้คลิก แท็บINSERT (แทรก) และคลิกปุ่มคำสั่งa31  Shapes (รูปร่าง) มีวิธีการดังนี้

 1.  คลิกแท็บ INSERT คลิกเลือกปุ่ม Shapes

42e

 1.  ปรากฏ รูปร่างลักษณะต่างๆ ดังรูป > คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการ

42f

 1.  คลิกค้างไว้และลากไปในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อเพิ่ม รูปร่าง บนสไลด์

42g

การตกแต่งรูปร่าง

kapook_4097

สามารถตกแต่งรูปร่างที่วาดขึ้น โดยการปรับแต่งรูปทรง ปรับแต่สี และใส่เอฟเฟ็กต์ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยคลิกที่รูปวาด จะประกฎ แถบเครื่องมือ Drawing Tools ที่สามารถเลือกใช้ได้ หลากหลาย

การใส่ข้อความในรูปร่าง

การแทรกข้อความลงในรูปร่างที่เป็นภาพวาด สามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม  (กล่องข้อความ) ที่แท็บเครื่องมือ Drawing Tools จากนั้น คลิกสร้างกล่องข้อความในรูปร่าง และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

42h

การเปลี่ยนลักษณะของรูปร่าง (Shape Styles)

เป็นการเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างอย่างรวดเร็ว โดยใช้รูปแบบที่มีให้ มีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง
 2. จากแถบเครื่องมือ Drawing Tools ในกลุ่มคำสั่ง Shape Styles (ลักษณะรูปร่าง)ให้คลิกที่ปุ่ม42i และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

42j

3. ปรากฏ ลักษณะรูปร่างต่างๆ > คลิกเลือกลักษณะรูปร่างที่ต้องการใช้

42k

การใส่สีตกแต่งรูปร่าง (Shape Fill)

หากต้องการใส่สีในรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม a62 (เติมสีรูปร่าง) ได้ เพื่อให้รูปร่างมีสีสันสวยงามตามที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้

 1.  เลือกรูปร่าง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสีรูปร่าง
 2.  ในแท็บ Format > คลิก a62 จะปรากฏรูปแบบสีต่างๆ > คลิกเลือกสีที่ต้องการ

42l

การปรับแต่งรูปร่างด้วยเส้นกรอบ (Shape Outline)

เราสามารถปรับแต่งสี เละรูปแบบของเส้นกรอบ เพื่อให้รูปร่างดูโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น มีวิธีการดังนี้

 1.  คลิกเลือก รูปร่าง ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเส้นกรอบ
 2.  ในแท็บ Format คลิกa63 จะปรากฏรูปแบบต่างๆ > คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ

42m

การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับรูปร่าง (Shape Effects)   

             การใส่เอฟเฟคพิเศษเพิ่มเติมจะช่วยทำให้รูปร่างนั้นดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเลือกเอฟเฟ็กต์จากปุ่มคำสั่งa64  (ลักษณะพิเศษรูปร่าง) ที่แถบเครื่องมือ Drawing Tools  มีวิธีการดังนี้

 1. เลือก รูปร่าง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. ในแท็บ Format คลิกa64 จะปรากฏ เอฟเฟ็กต์ต่างๆ > คลิกเลือก เอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

42mnjpg

3643

plant-underline-clip-art

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time