ศึกษาบทเรียน
Share website

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

kapook_5154

ง22243 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

หน่วยที่ ชื่อหน่วย               การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก
1 รู้จักกับโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2013

1, 2 เรื่องที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

– การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint

– ส่วนประกอบต่างๆ ของ Microsoft PowerPoint

– การเข้า ออก และการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

2 10
– การใช้เครื่องมือวาดภาพ

– การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 5 การแทรกไฟล์เสียงและวิดีโอลงบนสไลด์

– การแทรกไฟล์เสียงลงบนสไลด์

– การแทรกวิดีโอลงบนสไลด์

3 การแทรกข้อมูลกับงานนำเสนอ 7 เรื่องที่ 6 การแทรกตารางลงบนสไลด์ (Table)

– การแทรกตารางลงบนสไลด์ (Table)

บทที่ 7 การสร้างและตกแต่งแผนภูมิ (Chart)

– การสร้างแผนภูมิเพื่อนำเสนอข้อมูล

– ส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภูมิ

เรื่องที่ 8 การสร้างผังองค์กร (SmartArt) ลงบนสไลด์

– การสร้างผังองค์กร (SmartArt) ลงบนสไลด์

– การจัดรูปแบบผังองค์กร

6 30
4 เอฟเฟ็กต์กับงาน พรีเซนเตชั่น 8, 9 เรื่องที่ 9 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับงานพรีเซนเตชัน

– การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์

– การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุ

– การกำหนดการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

2 10
5 การนำเสนองาน พรีเซนเตชัน 10 เรื่องที่ 10 นำเสนองานพรีเซนเตชัน

– การนำเสนองานพรีเซนเตชัน

2 10

3568

ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Time